آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
برگزاری جلسه با رئیس اتاق اصناف و انجمن حمایت از بیماران کلیوی یزد
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۲
بازدید از منزل بیماران کلیوی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۴۰
هفته  کلیوی استان لرستان
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۹
بازدید از بخش دیالیز شهید صدوقی و بخش پیوند
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۲
هفته کلیوی استان کرمان
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۵
هفته کلیوی استان قزوین
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۲
هفته کلیوی استان یزد
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۸
هفته کلیوی استان یزد
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۱۹
هفته کلیوی استان اصفهان
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۸
هفته کلیوی استان خراسان رضوی
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۰
هفته کلیوی استان زنجان
۲۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۱۵
هفته کلیوی استان فارس
۲۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۴