نشانی:اصفهان - چهارراه فلسطین-ابتدای خیابان فلسطین -ساختمان حافظ - طبقه ی دوم ، انجمن حمایت از بیماران کلیوی اصفهان تلفن مرکز:32220480-...