فشار خون :
انباشت چربی و کلسترول در دیواره ی رگ هاست که مسیر جریان خون باریک می شود و قلب برای پمپاژ دچار مشکل می شود و عوارض آن پس از مدتی باعث سکته قلبی ، سکته مغزی و از کار افتادگی کلیه و کوری می شود.


💚  @semnankf  👈باماهمراه باشید

فشارخون وبیماری کلیوی

۳۰ مهر ۱۳۹۸