برگزاری مراسم هفته سالمندی، به میزبانی اداره سلامت شهرداری تهران

برگزاری مراسم هفته سالمندی، به میزبانی اداره سلامت شهرداری تهران

۲۹ شهريور ۱۴۰۱
دومین همایش پیشگیری از بیماری های کلیوی برگزار خواهد شد

دومین همایش پیشگیری از بیماری های کلیوی برگزار خواهد شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۸