۳۱ اردیبهشت ماه روز ملی اهدای عضو گرامی باد

۳۱ اردیبهشت ماه روز ملی اهدای عضو گرامی باد

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
انجمن كليوي قزوین در چه سالي و با چه هدفي تشكيل شد

انجمن كليوي قزوین در چه سالي و با چه هدفي تشكيل شد

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین peywand115.ir
آدرس و تلفن
در باره انجمن- پیام مدیر انجمن استان - اهم اهداف انجمن طبق اساسنامه
انجمن كليوي قزوین در چه سالي و با چه هدفي تشكيل شد