تقدیر از پزشکان عضو انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران  به مناسبت روز پزشک

تقدیر از پزشکان عضو انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به مناسبت روز پزشک

۲۳ شهريور ۱۴۰۲
بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از بخش پیوند بیمارستان سینا .                         

بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از بخش پیوند بیمارستان سینا .                         

۲۳ شهريور ۱۴۰۲
پیام تسلیت مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در پی درگذشت فرزند جناب آقای دکتر سیم فروش

پیام تسلیت مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در پی درگذشت فرزند جناب آقای دکتر سیم فروش

۱۷ شهريور ۱۴۰۲
نشست شبکه های موضوعی و انجمن ها جهت تبادل دانش و ارتباط موثر در وزارت کشور برگزار شد

نشست شبکه های موضوعی و انجمن ها جهت تبادل دانش و ارتباط موثر در وزارت کشور برگزار شد

۲۳ مرداد ۱۴۰۲
جلسه مشاوره گروهی بیماران کلیوی برگزار شد

جلسه مشاوره گروهی بیماران کلیوی برگزار شد

۲۳ مرداد ۱۴۰۲
مراسم گرامی داشت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در وزارت کشور ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

مراسم گرامی داشت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در وزارت کشور ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۲۳ مرداد ۱۴۰۲
نشست مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با اعضای شورای شهر تهران

نشست مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با اعضای شورای شهر تهران

۲۳ مرداد ۱۴۰۲
بازدیدمدیرعامل محترم  انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران ازدفتر انجمن شهرستان بروجرد

بازدیدمدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران ازدفتر انجمن شهرستان بروجرد

۱۷ تير ۱۴۰۲
بازدید مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از بخش دیالیز بیمارستان امام حسین (ع) تهران

بازدید مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از بخش دیالیز بیمارستان امام حسین (ع) تهران

۱۷ تير ۱۴۰۲