آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انجمن كليوي قزوین در چه سالي و با چه هدفي تشكيل شد
۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹
کمک به بیماران نیازمند کلیوی -دیالیزی-پیوندی استان قزوین با تلفن همراه
۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹
راه طولانی اختراع تا اجرا
۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۵
مشروح گزارش و تصاویر همایش مسئولین روابط عمومی انجمن های کلیوی کشور در زنجان
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۷
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۸
کمک به بیماران نیازمند کلیوی -دیالیزی-پیوندی استان قزوین با تلفن همراه
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۰
ارتباط با مدیر انجمن کلیوی قزوین و ارسال مطالب
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۸
آدرس تمام مراکز دیالیز ایران روی موبایل تحت اندروید شما
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۴
اهداء عضو اهداء زندگی، صدور کارت اهداء عضو در دفتر انجمن قزوین در 5 دقیقه
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۷
شعبات انجمن کلیوی ایران در آگهی روزنامه رسمی
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۸
بدون عنوان
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۳
پوستر
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۰
نخستین گردهمایی سراسرس مدیران روابط عمومی انجمن های کلیوی کشور 
به میزبانی استان زنجان
11-12 مهرماه 1398
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۱
انتخابات هیئت امناء استان تهران
۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲
انتخابات هیئت امناء استان تهران  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۲
جشن عید غدیر  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۸