انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ دی ۱۳۹۸
عیادت قهرمانان  نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران

عیادت قهرمانان نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران

۲۸ دی ۱۳۹۸
بررسی افتتاح دفتر شهرستان خوی

بررسی افتتاح دفتر شهرستان خوی

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
جلسه با شهردار پردیس

جلسه با شهردار پردیس

۹ تير ۱۳۹۸
تسلیت

تسلیت

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد ...