کارهای دستی زنان خانوار بیماران دیالیزی و پیوندی

کارهای دستی زنان خانوار بیماران دیالیزی و پیوندی

۲۱ مرداد ۱۳۹۹
نشست حضوری با ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

نشست حضوری با ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱ مرداد ۱۳۹۹
تسلیت در گذشت جناب  آقای "میرزا محمد دهقان منشادی" همسر حاجیه خانم یادگار مدیر انجمن بیماران کلیوی استان یزد

تسلیت در گذشت جناب آقای "میرزا محمد دهقان منشادی" همسر حاجیه خانم یادگار مدیر انجمن بیماران کلیوی استان یزد

۲۸ تير ۱۳۹۹
خدمات رفاهی و گردشگری

خدمات رفاهی و گردشگری

۲۸ تير ۱۳۹۹
سهمیه طرح ترافیک

سهمیه طرح ترافیک

۲۴ تير ۱۳۹۹
افتتاح درمانگاه حضرت ثامن الحجج (ع) یزد

افتتاح درمانگاه حضرت ثامن الحجج (ع) یزد

۱۸ تير ۱۳۹۹
تسلیت

تسلیت

۱۸ تير ۱۳۹۹
موسس و بنیانگذار

موسس و بنیانگذار

۱۸ تير ۱۳۹۹
آگهی مجمع عمومی عادی هیأت­ امناء انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آگهی مجمع عمومی عادی هیأت­ امناء انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۳ تير ۱۳۹۹
جلسه کمیته اقتصادی

جلسه کمیته اقتصادی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹