نگرش شهرداری نسبت به سازمان های مردم نهاد باید تغییر کند

نگرش شهرداری نسبت به سازمان های مردم نهاد باید تغییر کند

۲۴ مهر ۱۳۹۷
واکسینه شدن همه ایرانی ها در برابر هپاتیت b

واکسینه شدن همه ایرانی ها در برابر هپاتیت b

۲۳ مهر ۱۳۹۷
آشنایی با رنگین کمان میوه ها

آشنایی با رنگین کمان میوه ها

۲۳ مهر ۱۳۹۷
افزایش ۳۵درصدی تولید صافی دیالیز برای جبران کمبود تولید بخش خصوصی/۳۰هزار بیمار دیالیزی به سالانه ۱۵۰جلسه درمان نیاز دارند

افزایش ۳۵درصدی تولید صافی دیالیز برای جبران کمبود تولید بخش خصوصی/۳۰هزار بیمار دیالیزی به سالانه ۱۵۰جلسه درمان نیاز دارند

۲۲ مهر ۱۳۹۷
بکارگیری ۱۱۰۰ دستگاه جدید همودیالیز/۱۴۰۰ دستگاه دیالیز همچنان دچار کمبود

بکارگیری ۱۱۰۰ دستگاه جدید همودیالیز/۱۴۰۰ دستگاه دیالیز همچنان دچار کمبود

۲۲ مهر ۱۳۹۷
کمبود وسایل دیالیز در بیمارستان امام خمینی کرج

کمبود وسایل دیالیز در بیمارستان امام خمینی کرج

۲۱ مهر ۱۳۹۷
مهمان جنجالی برنامه فرمول یک، 3سال قبل از تولد فرزندش کلیه خود را فروخته بود

مهمان جنجالی برنامه فرمول یک، 3سال قبل از تولد فرزندش کلیه خود را فروخته بود

۱۹ مهر ۱۳۹۷
سازمان‌های مردم‌نهاد، ارکان توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی

سازمان‌های مردم‌نهاد، ارکان توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی

۱۹ مهر ۱۳۹۷
آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

۱۸ مهر ۱۳۹۷
برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالساجدین (ع)،درانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالساجدین (ع)،درانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱۷ مهر ۱۳۹۷
یکی از منابعی که برای پیوند اعضاء به بیماران وجود دارد، استفاده از دهنده زنده است. برخلاف دهنده دچار مرگ مغزی، که می توان از اعضای ...