آگهی مجمع عمومی عادی هیأت­ امناء انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

آگهی مجمع عمومی عادی هیأت­ امناء انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۳ تير ۱۳۹۹
جلسه کمیته اقتصادی

جلسه کمیته اقتصادی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹
سهمیه طرح ترافیک شامل محدوده های زوج و فرد نیز گردید

سهمیه طرح ترافیک شامل محدوده های زوج و فرد نیز گردید

۲۶ خرداد ۱۳۹۹
جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره

۲۲ خرداد ۱۳۹۹
درگذشت سرکار خانم ابوالفتحی ، سرپرستار بخش همودیالیز بیمارستان هاشمی نژاد را به خانواده محترم و عموم همکاران تسلیت عرض می نماییم.

درگذشت سرکار خانم ابوالفتحی ، سرپرستار بخش همودیالیز بیمارستان هاشمی نژاد را به خانواده محترم و عموم همکاران تسلیت عرض می نماییم.

۲۱ خرداد ۱۳۹۹
عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۲۱ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته اقتصادی

جلسه کمیته اقتصادی

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
توزیع بسته های ارزاق و بهداشتی با همکاری سازمان داوطلبان هلال احمر

توزیع بسته های ارزاق و بهداشتی با همکاری سازمان داوطلبان هلال احمر

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹