جشن ایثار

جشن ایثار

۱۹ آبان ۱۳۹۸
تقدیر از سرکار خانم مریم رضایی (مدیر شعبه سرپل ذهاب)

تقدیر از سرکار خانم مریم رضایی (مدیر شعبه سرپل ذهاب)

۱۲ آبان ۱۳۹۸
بیست و هشتمين همایش مدیران انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

بیست و هشتمين همایش مدیران انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

۱۲ آبان ۱۳۹۸
جلسه مدیران بخش مرکزی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

جلسه مدیران بخش مرکزی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱ آبان ۱۳۹۸
مصاحبه خبرنگار پر تیراژ ترین روزنامه ژاپن با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

مصاحبه خبرنگار پر تیراژ ترین روزنامه ژاپن با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید رئیس انجمن بیماران کلیوی ایران از بخش های دیالیز استان زنجان

بازدید رئیس انجمن بیماران کلیوی ایران از بخش های دیالیز استان زنجان

۱ آبان ۱۳۹۸
مدیران روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

گزارش تصویری اولین گردهمایی تخصصی مدیران روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

۱ آبان ۱۳۹۸