تماس با ما
خواننده گرامی،
تشريف فرمائی شما را به پایگاه خبری انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران خوش آمد می گوئيم.
چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبری، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد.
از تماس شما سپاسگزاريم.