افزایش ۳۵درصدی تولید صافی دیالیز برای جبران کمبود تولید بخش خصوصی/۳۰هزار بیمار دیالیزی به سالانه ۱۵۰جلسه درمان نیاز دارند

افزایش ۳۵درصدی تولید صافی دیالیز برای جبران کمبود تولید بخش خصوصی/۳۰هزار بیمار دیالیزی به سالانه ۱۵۰جلسه درمان نیاز دارند

۲۲ مهر ۱۳۹۷
آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

۱۸ مهر ۱۳۹۷
لزوم ایجاد بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور

لزوم ایجاد بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور

۱۶ مهر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه كارگروه جلب مشاركت هاي سمن ها وخيريه ها

برگزاری جلسه كارگروه جلب مشاركت هاي سمن ها وخيريه ها

۱۱ مهر ۱۳۹۷
افتتاح دفتر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در شهرستان جیرفت

افتتاح دفتر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در شهرستان جیرفت

۱۱ مهر ۱۳۹۷