افتتاح خانه بهداشت درشهرستان كنارك توسط مديرعامل انجمن بيماران كليوي ايران

افتتاح خانه بهداشت درشهرستان كنارك توسط مديرعامل انجمن بيماران كليوي ايران

۲۹ مهر ۱۳۹۷
دیدار مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی با دکتر مهران امینی فرد رئیس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

دیدار مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی با دکتر مهران امینی فرد رئیس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

۲۸ مهر ۱۳۹۷
آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

۱۸ مهر ۱۳۹۷
لزوم ایجاد بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور

لزوم ایجاد بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور

۱۶ مهر ۱۳۹۷
هیپوکالسمی نام پزشکیِ کمبود کلسیم در بدن است که معمولا از سن ۴۰سالگی شایع می شود اما این مشکل در نتیجه رژیم های نامناسب غذایی نیز ...