بازدید مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان زنجان

29 ارديبهشت 1401 ساعت 10:18


بازدید مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان زنجان.
دراین بازدید ضمن بررسی عملکرد و وضعیت بیماران کلیوی در استان زنجان از درمانگاه خیریه انجمن و بخش های اداری و مالی انجمن بازدید شد.
سرکار خانم پناهی مهر عیسی لو با بیان اینکه همه مدیران انجمن های بیماران کلیوی سراسر کشور و خیرین زحمات بسیاری میکشند و خود را وقف بیماران کردند،افزود:
حفظ و تأمین سلامت بیماران و آرامش خاطر خانواده ها باید سرلوحه کار انجمن ها قرار گیرد.

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 1748

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1748/بازدید-مدیر-عامل-رئیس-هیات-مدیره-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-ایران-استان-زنجان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com