بحث و تبادل مدیر عامل انجمن کلیوی مرکز با پرسنل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

جلسه هم اندیشی پرسنل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مرکز با حضور مدیر عامل محترم انجمن

اعظم پناهی مهر از پرسنل انجمن مرکز تشکر و قدردانی نمودند

6 دی 1400 ساعت 13:45


جلسه هم اندیشی پرسنل زحمتکش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مرکز با حضور مدیرعامل محترم انجمن در دفتر مرکزی برگزار شد و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اعظم پناهی مهر از پرسنل دلسوز که با وجود همه گیر شدن  کرونا باحضور تمام وقت و دلسوزانه خود به رسیدگی امور مرتبط با بیماران پرداختند تشکر و قدردانی کرد ،ایشان همچنین  بر بیمار محور بودن کلیه پرسنل تاکید ویژه کردند.
نمایش فیلم

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 1640

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1640/جلسه-هم-اندیشی-پرسنل-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-مرکز-حضور-مدیر-عامل-محترم

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com