وبه مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی در جلسه ایی که با حضور مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و پرسنل انجمن مرکز برگزار شد

هفته حمایت از بیماران کلیوی

سرکارخانم پناهی مهر عیسی لو ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی بر بیمار محور بودن و پایبند بودن به اهداف انجمن تاکید کردند

30 آبان 1400 ساعت 15:21

به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی در جلسه ایی که با حضور مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و پرسنل انجمن مرکز برگزار شد سرکارخانم پناهی مهر عیسی لو ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی بر بیمار محور بودن و پایبند بودن به اهداف انجمن تاکید کردند


به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی در جلسه ایی ڪه با حضور مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و پرسنل  انجمن مرکز برگزار شد سرکارخانم پناهی مهر عیسی لو ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی بر بیمار محور بودن و پایبند بودن به اهداف انجمن تاکید کردند


روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 1596

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1596/هفته-حمایت-بیماران-کلیوی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com