عیادت از بیماران دیالیزی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

هفته کلیوی استان لرستان

به بیماران نیازمند در حد توان مبالغ نقدی پرداخت شد

30 آبان 1400 ساعت 8:39

به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی عیادت از بیماران دیالیزی بخش دیالیز بیمارستان شهید رحیمی شهرستان‌‌‌ خرم آباد صورت گرفت و به بیماران نیازمند در حد توان مبالغ نقدی پرداخت شد.


به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی عیادت از بیماران دیالیزی بخش دیالیز بیمارستان شهید رحیمی شهرستان‌‌‌ خرم آباد صورت گرفت و به بیماران نیازمند در حد توان مبالغ نقدی پرداخت شد.

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 1586

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1586/هفته-کلیوی-استان-لرستان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com