دکتر نوری ضمن ابراز خشنودی از روند ارائه خدمات و مسایل و مشکلات کودکان دیالیزی در زمینه تحصیل و تجهیز کردن اتوبوس های سیار بحث و تبادل نظر کردند

بازدید رئیس انجمن های مردم نهاد دانشگاه شهید بهشتی از انجمن حمایت از بیماران کلیوی

از تلاش های مستمر سرکار خانم پناهی مهر عیسی لو و همکارانشان تقدیر و تشکر کردند

5 آبان 1400 ساعت 8:54


بازدید رئیس انجمن های مردم نهاد دانشگاه شهید بهشتی از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران .
در این بازدید دکتر نوری ضمن ابراز  خشنودی از روند ارائه خدمات ، پیرامون مسائل و مشکلات کودکان دیالیزی در زمینه تحصیل و تجهیز کردن اتوبوس های سیار بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین از نتیجه تلاش های مستمر سرکار خانم پناهی مهر عیسی لو و همکارانشان تقدیرو تشکر کردند.

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 1545

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1545/بازدید-رئیس-انجمن-های-مردم-نهاد-دانشگاه-شهید-بهشتی-حمایت-بیماران-کلیوی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com