مراحل اهداء کلیه از افراد زنده به زنده

مراحل اهداء کلیه از افراد زنده به زنده

6 شهريور 1399 ساعت 12:53کد مطلب: 1127

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1127/مراحل-اهداء-کلیه-افراد-زنده

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com