اردوی سیاحتی غار علیصدر

اردوی سیاحتی غار علیصدر به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

23 آبان 1398 ساعت 15:30


اردوی سیاحتی غار علیصدر به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی


کد مطلب: 714

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/gallery/714/1/اردوی-سیاحتی-غار-علیصدر-مناسبت-هفته-حمایت-بیماران-کلیوی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com