نمایشگاه هنرهای دستی بیماران دیالیزی و پیوندی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی+فیلم

25 اسفند 1397 ساعت 14:31کد مطلب: 519

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/video/519/نمایشگاه-هنرهای-دستی-بیماران-دیالیزی-پیوندی-انجمن-خیریه-حمایت-کلیوی-فیلم

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com