با حکم رئیس هیات مدیره انجمن

مدیر انجمن کرمان منصوب شد

22 اسفند 1397 ساعت 13:35

با حکم علیرضا خباززاده رئیس هیات مدیره و مدیر استان تهران انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی ایران ،مدیر دفتر انجمن در استان کرمان منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران ، علی شمسی نیا به سمت مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شعبه استان کرمان منصوب شد.

در حکم رئیس هیات مدیره انجمن خطاب به علی شمسی نیا آمده است " به استناد نامه شماره 79373 مورخ 9/5/97 وزارت کشور و گواهی انتشار مورخ 4/6/97 روزنامه رسمی و مصوبه جلسه مورخ 11/11/97 هیات مدیره انجمن و همچنین به موجب ماده 23 فصل پنجم آیین نامه اداری و تشکیلاتی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به موجب این حکم جنابعالی از این تاریخ تا پایان اسفند ماه سال 98 به سمت مدیرانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شعبه استان کرمان منصوب می شوید.

امیدوارم با استعانت از درگاه حضرت حق در راه خدمت صادقانه و خالصانه به بیماران کلیوی موفق بوده و درجهت خدمت به بیماران استان کرمان در اجرای اهداف عالیه انجمن با حفظ امانت داری کامل بر اساس مفاد اساسنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و آئین نامه های ابلاغی و بخشنامه های صادره از سوی انجمن مرکز اهتمام ورزید.


 


کد مطلب: 514

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/514/مدیر-انجمن-کرمان-منصوب

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com