انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 25 اسفند 1397 ساعت 14:31 https://www.irankf.com/video/519/نمایشگاه-هنرهای-دستی-بیماران-دیالیزی-پیوندی-انجمن-خیریه-حمایت-کلیوی-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : نمایشگاه هنرهای دستی بیماران دیالیزی و پیوندی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی+فیلم -------------------------------------------------- متن :