انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 29 دی 1402 ساعت 20:11 https://www.irankf.com/news/1942/بازدید-سرکارخانم-اعظم-پناهی-مهرعیسی-لو-انجمن-استان-گیلان -------------------------------------------------- عنوان : بازدید سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو از انجمن استان گیلان -------------------------------------------------- متن : بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از انجمن استان گیلان.                                               دراین بازدید ضمن بررسی وضعیت انجمن استان از درمانگاه شفا وابسته به انجمن استان نیز بازدید به عمل آمد .سرکارخانم اعظم پناهی مهرعیسی لو ضمن تشکر از زحمات مدیرمحترم انجمن گیلان جهت بازسازی و بهره برداری مجدد درمانگاه شفا روند خدمات درمانی  به بیماران  را بررسی نمود.                                                                                   روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران