انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 18 دی 1398 ساعت 12:39 https://www.irankf.com/news/839/آدرس-انجمن-حمایت-بیماران-کلیوی-هرمزگان -------------------------------------------------- انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران عنوان : آدرس انجمن حمایت از بیماران کلیوی هرمزگان -------------------------------------------------- متن : آدرس: خیابان کمربندی بیمارستان شهید محمدی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی هرمزگان تلفن: 333102112-076