انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 1 مرداد 1401 ساعت 12:50 https://www.irankf.com/news/1795/بازدید-جهت-بررسی-عملکرد-انجمن-کاشان-بحث-گفتگو-خصوص-روند-کمک-بیمار -------------------------------------------------- بازدید مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انجمن کلیوی ایران به اتفاق هیات همراه از انجمن کلیوی کاشان عنوان : بازدید به جهت بررسی عملکرد انجمن کاشان و بحث و گفتگو در خصوص روند کمک به بیمار -------------------------------------------------- متن : بازدید مدیرعامل و  رئیس هیأت مدیره انجمن کلیوی ایران به اتفاق هیات همراه  از انجمن کلیوی کاشان   این بازدید به جهت بررسی عملکرد انجمن کاشان و بحث و گفتگو در خصوص روند کمک به بیمار و جذب خیرین و همچین  در خصوص مشکلات  بیماران برگزار شد. اعظم پناهی مهرعیسی لو ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای بهمنی که سالیان زیادی در این راه خالصانه به بیماران خدمت رسانی کردند در خصوص مشکلات معیشتی بیماران عنوان کرد باتوجه به وضع اقتصادی و تورم کنونی جامعه وظیفه و مسئولیت مدیران انجمن ها بیشتر از پیش می باشد و از خیرین خواستار حمایت از انجمن های سراسر کشور شدند. روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران