انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 30 آبان 1400 ساعت 15:21 https://www.irankf.com/news/1596/هفته-حمایت-بیماران-کلیوی -------------------------------------------------- وبه مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی در جلسه ایی که با حضور مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و پرسنل انجمن مرکز برگزار شد عنوان : هفته حمایت از بیماران کلیوی سرکارخانم پناهی مهر عیسی لو ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی بر بیمار محور بودن و پایبند بودن به اهداف انجمن تاکید کردند -------------------------------------------------- به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی در جلسه ایی که با حضور مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و پرسنل انجمن مرکز برگزار شد سرکارخانم پناهی مهر عیسی لو ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی بر بیمار محور بودن و پایبند بودن به اهداف انجمن تاکید کردند متن : به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی در جلسه ایی ڪه با حضور مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و پرسنل  انجمن مرکز برگزار شد سرکارخانم پناهی مهر عیسی لو ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی بر بیمار محور بودن و پایبند بودن به اهداف انجمن تاکید کردند روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران