انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 6 دی 1400 ساعت 13:45 https://www.irankf.com/news/1640/جلسه-هم-اندیشی-پرسنل-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-مرکز-حضور-مدیر-عامل-محترم -------------------------------------------------- بحث و تبادل مدیر عامل انجمن کلیوی مرکز با پرسنل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی عنوان : جلسه هم اندیشی پرسنل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مرکز با حضور مدیر عامل محترم انجمن اعظم پناهی مهر از پرسنل انجمن مرکز تشکر و قدردانی نمودند -------------------------------------------------- متن : جلسه هم اندیشی پرسنل زحمتکش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مرکز با حضور مدیرعامل محترم انجمن در دفتر مرکزی برگزار شد و به بحث و تبادل نظر پرداختند. اعظم پناهی مهر از پرسنل دلسوز که با وجود همه گیر شدن  کرونا باحضور تمام وقت و دلسوزانه خود به رسیدگی امور مرتبط با بیماران پرداختند تشکر و قدردانی کرد ،ایشان همچنین  بر بیمار محور بودن کلیه پرسنل تاکید ویژه کردند. نمایش فیلم روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران