انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 30 آبان 1400 ساعت 8:39 https://www.irankf.com/news/1586/هفته-کلیوی-استان-لرستان -------------------------------------------------- عیادت از بیماران دیالیزی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد عنوان : هفته کلیوی استان لرستان به بیماران نیازمند در حد توان مبالغ نقدی پرداخت شد -------------------------------------------------- به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی عیادت از بیماران دیالیزی بخش دیالیز بیمارستان شهید رحیمی شهرستان‌‌‌ خرم آباد صورت گرفت و به بیماران نیازمند در حد توان مبالغ نقدی پرداخت شد. متن : به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی عیادت از بیماران دیالیزی بخش دیالیز بیمارستان شهید رحیمی شهرستان‌‌‌ خرم آباد صورت گرفت و به بیماران نیازمند در حد توان مبالغ نقدی پرداخت شد. روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران