انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 3 آذر 1400 ساعت 0:36 https://www.irankf.com/news/1603/هفته-کلیوی-استان-فارس -------------------------------------------------- به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی آقای عبدالحمید کشاورز مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس استان فبه اتفاق تعدادی از همکاران ،از بخش های دیالیز بیمارستان های شهید فقیهی و نمازی بازدید و از بیماران عیادت نمودن عنوان : هفته کلیوی استان فارس در این بازدید، ضمن تشکر وقدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل و گفتگوی صمیمانه با بیماران ، هدایا و لوح تقدیر به پرسنل و بسته های بهداشتی جهت پی -------------------------------------------------- ب ه مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی آقای عبدالحمید کشاورز مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس به اتفاق تعدادی از همکاران،از بخش های دیالیز بیمارستان های شهید فقیهی و نمازی بازدید و از بیماران عیادت نمودند. در این بازدید، ضمن تشکر وقدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل و گفتگوی صمیمانه با بیماران ، هدایا و لوح تقدیر به پرسنل و بسته های بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ، به بیماران اهداء گردید متن : به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی  آقای عبدالحمید کشاورز مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس به اتفاق تعدادی از همکاران   ،از بخش های دیالیز بیمارستان های شهید فقیهی و نمازی بازدید و از بیماران عیادت نمودند. در این بازدید، ضمن تشکر وقدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل و گفتگوی صمیمانه با بیماران ، هدایا و  لوح تقدیر به پرسنل و بسته های بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری کرونا  ، به بیماران اهداء گردید. روابط عمومی انجمن خیریه  حمایت از بیماران کلیوی ایران