انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 29 دی 1402 ساعت 20:19 https://www.irankf.com/news/1946/بازدید-دفترانجمن-استان-کرمان -------------------------------------------------- عنوان : بازدید از دفترانجمن استان کرمان -------------------------------------------------- متن : بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و رئیس محترم هیات مدیره از دفتر انجمن استان کرمان.                                                    روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران