انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 9 دی 1402 ساعت 20:10 https://www.irankf.com/news/1936/دیدار-مدیرعامل-محترم-انجمن-بیماران-عزیز-کلیوی -------------------------------------------------- عنوان : دیدار مدیرعامل محترم انجمن با بیماران عزیز کلیوی -------------------------------------------------- متن : دیدار صمیمی مدیرعامل محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران  کلیوی با برخی از بیماران کلیوی در این نشست سرکار خانم اعظم پناهی مهرعیسی لو  در خصوص اقدامات انجمن و مشکلات بیماران گفتگو کردند . روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران