انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

بسته بندی ارزاق انجمن بیماران کلیوی شهرستان خوی

20 ارديبهشت 1399 ساعت 13:10


بسته بندی ارزاق مواد غذایی جمعا به تعداد 150 تا ،برای بیماران دیالیزی استان آذزبایجان غربی شهرستان خوی 
این بسته های مواد غذایی شامل :برنج -روغن -ماکارونی -مرغ - پنیر - شکر- رطب 


کد مطلب: 962

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/gallery/962/1/بسته-بندی-ارزاق-انجمن-بیماران-کلیوی-شهرستان-خوی

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com