شماره حساب های کمک های نقدی به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور

4 دی 1397 ساعت 15:41


شهروندان عزیز می توانند کمک های نقدی خود را به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از طریق شماره حساب های زیر واریز نمایند:

پرداخت از طریق کد دستوری:
15#*7*733*


شماره حساب
۶۰۱۸۰۰۰۴۱۸۰۲
شماره کارت
۵۸۹۲-۱۰۷۰-۴۴۰۳-۵۱۸۹

بانک سپه شعبه بهجت آباد
به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران


کد مطلب: 334

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/334/شماره-حساب-های-کمک-نقدی-انجمن-خیریه-حمایت-بیماران-کلیوی-کشور

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com