انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

بشارت باد بر شما اتمام ماه صفر وحلول ماه ربیع الاول

27 مهر 1399 ساعت 13:48


مشکی از تن به در آرید، ربیع آمده است
خم ابرو بگشایید که ربیع آمده است
مژده ای، ختم رسل داد که آید به بهشت
هرکه بر من خبر آرد، که ربیع آمده است
  واحد روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران.


کد مطلب: 1172

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/news/1172/بشارت-باد-اتمام-ماه-صفر-وحلول-ربیع-الاول

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com