واکسینه شدن همه ایرانی ها در برابر هپاتیت b

واکسینه شدن همه ایرانی ها در برابر هپاتیت b

۲۳ مهر ۱۳۹۷
افزایش ۳۵درصدی تولید صافی دیالیز برای جبران کمبود تولید بخش خصوصی/۳۰هزار بیمار دیالیزی به سالانه ۱۵۰جلسه درمان نیاز دارند

افزایش ۳۵درصدی تولید صافی دیالیز برای جبران کمبود تولید بخش خصوصی/۳۰هزار بیمار دیالیزی به سالانه ۱۵۰جلسه درمان نیاز دارند

۲۲ مهر ۱۳۹۷
آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

آشنایی با داروهای رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند

۱۸ مهر ۱۳۹۷
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به آپ پیوست

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به آپ پیوست

۱۷ مهر ۱۳۹۷
لزوم ایجاد بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور

لزوم ایجاد بانک ثبت اطلاعات پیوند کلیه در کشور

۱۶ مهر ۱۳۹۷