انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 27 مهر 1399 ساعت 13:48 https://www.irankf.com/news/1172/بشارت-باد-اتمام-ماه-صفر-وحلول-ربیع-الاول -------------------------------------------------- انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران عنوان : بشارت باد بر شما اتمام ماه صفر وحلول ماه ربیع الاول -------------------------------------------------- متن : مشکی از تن به در آرید، ربیع آمده است خم ابرو بگشایید که ربیع آمده است مژده ای، ختم رسل داد که آید به بهشت هرکه بر من خبر آرد، کهربیعآمده است واحد روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران.