گزارش تصويري سفر مديرعامل انجمن بيماران كليوي ايران به استان سيستان و بلوچستان

28 مهر 1397 ساعت 15:09

گزارش تصويري سفر مديرعامل انجمن بيماران كليوي ايران به استان سيستان و بلوچستان

کد مطلب: 85

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/gallery/85/1/گزارش-تصويري-سفر-مديرعامل-انجمن-بيماران-كليوي-ايران-استان-سيستان-بلوچستان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com