وداع با دال مطبوعات ایران

20 آذر 1397 ساعت 13:04

حضور مدیران انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در مراسم تشیع جنازه استاد احمدرضا دالوند
 


کد مطلب: 282

آدرس مطلب: https://www.irankf.com/gallery/282/1/وداع-دال-مطبوعات-ایران

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران
  https://www.irankf.com